Skip to content

Y Cod Ymddygiad wrth Deithio ar gyfer Cymru Gyfan

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’n ofynnol ar brifathrawon i wneud dysgwyr yn ymwybodol o’u hawliau a’u cyfrifoldebau pan yn teithio rhwng y cartref a’r ysgol.

Mae’r Cod Ymddygiad wrth Deithio ar gyfer Cymru Gyfan yn cynghori ar:

  • sut i gael siwrne ddiogel
  • sut y caiff trafnidiaeth ei dynnu’n ôl oddi wrth dysgwyr sy’n torri’r Cod.

Mae’r Cod Teithio yn gymwys i bob dysgwr yn yr oedran 5 oed hyd at 19 oed beth bynnag yw’r dull teithio a chludo rhwng y cartref a’r ysgol (neu rhwng ysgolion).

Mae’r Cod mewn dwy ran:

  • y Cod Ymddygiad wrth Deithio ar Fysiau Ysgol sy’n rhoi cyngor ar gadw’n ddiogel ar y bws rhwng y cartref a’r ysgol a’r
  • Cod Ymddygiad wrth Deithio Cymru sy’n darparu cyngor cyffredinol ar deithio diogel.

Mae’r Canllaw i Rieni ar y Cod Ymddygiad wrth Deithio yn gosod allan:

  • cyfrifoldebau rhieni dros sicrhau bod eu plant yn glynu at y Cod a
  • sut a pham y bydd trafnidiaeth yn cael ei dynnu’n ôl os torrir y Cod.