Skip to content

Cymru'n Cofio Wales Remembers 1914-1918

Dolenni perthnasol

Mae cymuned y Lluoedd Arfog yn rhan annatod o'r gymdeithas yng Nghymru. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn rhoi ystyriaeth lawn i'w hanghenion.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
logo Cymru’n Cofio

Mae Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â sefydliadau allweddol yng Nghymru wrthi’n datblygu’r Rhaglen Coffa i Gymru.

Cymru'n Cofio Wales Remembers 1914-1918 (dolen allanol) yw'r wefan swyddogol ar gyfer cael gwybodaeth am goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru.

Mae'n lle i gael gwybodaeth am newyddion, prosiectau, digwyddiadau a gwasanaethau cyfeirio at y rhaglen i goffáu yng Nghymru a gynhelir rhwng 2014 a 2018.

Bydd y rhaglen  ar gael ar Cymru'n Cofio wefan. Mae'r rhaglen yn amlinellu rhai o'r prif ddigwyddiadau sydd ar y gweill ar gyfer y cyfnod coffa rhwng 2014 a 2018.

Mae'r wefan hon yn adlewyrchu’r effaith gafodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar Gymru – a'r effaith gafodd Cymru ar y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd i ddod, bydd yn adlewyrchu’r ffordd y bydd pobl Cymru’n coffáu'r canmlwyddiant pwysig hwn.

Rhaglen Fframwaith

Mae’r Rhaglen yn gosod ein gweledigaeth ar gyfer y coffâd ac ein dull o goffáu ac yn amlinellu rhai o’r digwyddiadau allweddol sydd wedi’u cynllunio ar gyfer y cyfnod coffáu rhwng 2014 a 2018.