Skip to content

Y blynyddoedd thematig

Yn 2015, gwnaethom gyhoeddi strategaeth tair blynedd i hyrwyddo Cymru yn seiliedig ar gyfres o themâu blynyddol.

  • Antur yn 2016
  • Chwedlau yn 2017
  • Y Môr yn 2018.

Mae'r strategaeth yn cael ei gyrru gan Croeso Cymru mewn ymateb i heriau allweddol sy’n eu hwynebu wrth hyrwyddo Cymru fel cyrchfan. 

Mae'r blynyddoedd thematig hyn yn:

  • uchelgais hirdymor i greu brand cryfach a mwy diffiniedig ar gyfer twristiaeth yng Nghymru
  • cyfle i ganolbwyntio ar fuddsoddi ac arloesi mewn twristiaeth
  • helpu i gynyddu nifer a gwerth yr ymweliadau â Chymru bob blwyddyn. 

Ein nod erbyn 2018, yw bod Cymru yn enwog am fod yn gyrchfan wych ar gyfer gweithgareddau awyr agored, antur, diwylliant a threftadaeth; a bod y negeseuon hyn gyda’i gilydd yn helpu i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan llawer mwy diffiniedig a deniadol.

Ein nod yw annog gwariant ychwanegol gwerth dros £320miliwn gan ddefnyddwyr yng Nghymru o'r farchnad ddomestig; a gwerth dros £7miliwn o fusnes gan ein 100 cwmni gorau yn y sector teithio. 

Mae mwy o wybodaeth am ein hymgyrch ar ein gwefan Croeso Cymru (dolen allanol).

Os ydych chi'n fusnes twristiaeth, mae gwybodaeth ynghylchsut y gallwch gymryd rhan ar ein tudalen Twristiaeth Busnes Cymru (dolen allanol).