Skip to content

Twristiaeth gynaliadwy

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Pwrpas y fframwaith twristiaeth cynaliadwy yw amlinellu’r hyn y mae datblygu cynaliadwy’n ei olygu i’r sector twristiaeth yng Nghymru.

Ei ddiben yw rhoi arweiniad i’r sawl sy’n gyfrifol am hyrwyddo a datblygu twristiaeth yng Nghymru.

Lawrlwytho Dogfen