Skip to content

Ymchwil Croeso Cymru

Mae Croeso Cymru yn cynnal rhaglen ymchwil drwy gydol y flwyddyn. Rydym hefyd yn comisiynu gwaith ymchwil ac yn rhoi cyngor ar faterion ymchwil.

Mae ein rhaglen ymchwil yn cynnwys:

 • arolwg busnes twristiaeth Cymru  
 • arolwg ymwelwyr Cymru
 • arolygon deiliadaeth llety twristiaeth Cymru
 • tueddiadau a rhagolygon twristiaeth y DU
 • ymweliadau ag atyniadau twristiaeth  
 • crynodeb o'r sefyllfa yng Nghymru
 • arolwg twristiaeth Prydain Fawr
 • stoc llety
 • arolwg teithwyr rhyngwladol (IPS)
 • effaith economaidd canolfannau croeso yng Nghymru.
Er mwyn gweld y manylion ar holl waith ymchwil Croeso Cymru a hefyd i weld gwaith ymchwil ehangach Llywodraeth Cymru ewch i twristiaeth ystadegau a ymchiwil

Byddai o fantais ichi gymeryd rhan yn rhai o'n harolygon, er enghraifft:  

 • Arolwg deiliadaeth ar gyfer llety hunanddarpar a a llety â gwasanaeth - byddwch yn derbyn adroddiadau cyfrinachol bob mis ar berfformiad eich busnes, gan gymharu eich canlyniadau gydag eraill yn eich sector a'ch rhanbarth.  Mae'r canlyniadau yn rhoi gwybodaeth werthfawr ar berffomriad ac ystod o ddata defnyddiol ar dueddiadau.  Caiff y canlyniadau eu defnyddio'n eang gan ein cydweithwyr marchnata ac ar gyfer paratoi cynlluniau busnes a datblygu adnoddau twristiaeth. 
 • Arolwg ymweliadau ag atyniadau twristiaeth - bydd yr atyniadau sy'n cymeryd rhan yn derbyn adroddiadau ar nifer yr ymwelwyr.  Mae'r canlyniadau yn golygu y gallwch feincnodi eich atyniad o fewn eich rhanbarth a'ch sector cyfan. 
 • Os ydych yn darparu llety neu atyniad ac yr hoffech gymeryd rhan yn ein harolygon, cysylltwch â'r tîm ymchwil twristiaeth drwy ebost: tourismresearch@cymru.gsi.gov.uk.