Skip to content

Partneriaeth ar gyfer Twf: strategaeth ar gyfer twristiaeth 2013-2020

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Strategaeth newydd sy’n cyflwyno gweledigaeth lle mae’r diwydiant a Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth i gynyddu gwariant ymwelwyr yng Nghymru.

Mae’r strategaeth yn canolbwyntio ar bum prif faes:

  • hyrwyddo’r Brand
  • datblygu Cynnyrch
  • datblygu Pobl
  • perfformiad Proffidiol
  • meithrin Lle

Mae’r strategaeth yn cyfeirio at ddull sy’n canolbwyntio ar y cynnyrch wrth ddatblygu a marchnata twristiaeth yng Nghymru. Mae hyn yn golygu gweithio â chynnyrch a digwyddiadau eiconaidd, o safon, ac sy’n datblygu enw da. Byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • mwy o westai brand a moethus
  • mwy o gyfleusterau ym maes lles, megis sbas
  • mwy o westai treftadaeth sy’n defnyddio adeiladau hanesyddol ac arbennig
  • mwy o atyniadau, gweithgareddau a phrofiadau diwylliannol gydol y flwyddyn
  • mwy o gynnyrch arloesol, anghyffredin ac arbennig.

Marchnad ddomestig Prydain yw’r brif farchnad ar gyfer Cymru, a byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar hyn. Gwneir rhagor o farchnata yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr, Canolbarth Lloegr a Swydd Efrog, yn ogystal ag yng Nghymru ei hun am y tro cyntaf. Dramor, y tair prif farchnad yw Iwerddon, yr Almaen a’r UDA.