Skip to content

Twristiaeth bwyd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae bwyd yn rhan annatod o’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru.

Mae bwyd a diod yn rhan annatod o dwristiaeth yng Nghymru. Ynghyd â diwydiannau twristiaeth a lletygarwch, mae’r sector bwyd a diod yn darparu cynnyrch Cymreig o’r safon uchaf i ymwelwyr. 

Yng Nghymru, mae gennym rai o gynhyrchwyr bwyd a diod gorau'r byd a chogyddion o safon ryngwladol.  Mae gennym leoedd diddorol i fwyta ynddynt, felly mae hyn oll yn bwysig i’n hymwelwyr   

Mae Twristiaeth Bwyd yng Nghymru yn hyrwyddo bwyd a diod Cymru: 

  • o safon uchel 
  • sy’n unigryw ac yn lleol 
  • sy’n darparu profiad bwyd cynaliadwy

Cynllun Gweithredu Twristiaeth Bwyd

Rydym yn gweithio gyda rhanddeiliaid y diwydiannau twristiaeth, lletygarwch a bwyd a diod.  Rydym wedi datblygu Cynllun Gweithredu Twristiaeth Bwyd i Gymru 2015 – 2020 er mwyn:

  • codi proffil Cymru fel lleoliad twristiaeth bwyd o safon uchel
  • gwella cyfleoedd ymwelwyr i gael bwyd a diod o Gymru a chodi eu  hymwybyddiaeth ohonynt
  • annog busnesau lletygarwch yng Nghymru i ddefnyddio mwy o fwyd a diod lleol 
  • sicrhau bod mwy o fwyd a diod o Gymru ar fwydlenni ac mewn siopau 
  • nodi bylchau sgiliau o ran gwybodaeth, caffael a pharatoi bwyd a diod lleol.

Pecynnau Cymorth Twristiaeth Bwyd

I helpu busnesau i wella’r bwyd y maent yn ei gynnig a phrofiadau i ymwelwyr, rydym wedi datblygu amrywiaeth o becynnau cymorth (dolen allanol).

Lawrlwytho Dogfen