Skip to content

Y cynllun gweithredu ar dwristiaeth cred

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn gwybod bod gan ymwelwyr ddiddordeb cynyddol mewn ymweld ag atyniadau hanesyddol.

I ymwelwyr tramor, dyma’r rheswm pennaf dros ymweld â Chymru.

Nod y Cynllun Gweithredu ar Dwristiaeth Cred yw nodi sut y gellir gwella’r agwedd hon o’n treftadaeth fel atyniad i dwristiaid a phobl leol fel ei gilydd.

Cyfeiria Twristiaeth Cred yng Nghymru at leoliadau ffydd a safleoedd Sanctaidd, yn cynnwys y bobl a’r hanesion sy’n gysylltiedig â nhw a’r tirwedd o’u cwmpas, sy’n ysbrydoli ac yn gwella ymweliadau i Gymru ac o’i mewn.

Lawrlwytho Dogfen