Skip to content

Twristiaeth

Mae twristiaid ac ymwelwyr yn gwario mwy na £17 miliwn y dydd yng Nghymru, sy'n gyfystyr â £6.3 biliwn y flwyddyn.

Mae Croeso Cymru yn gofalu am:

  • bolisi twristiaeth
  • annog buddsoddiad
  • gwella ansawdd y profiad i ymwelwyr yng Nghymru.

Mae Croeso Cymru hefyd yn gyfrifol am farchnata Cymru yn y DU ac yn rhyngwladol.

Dyma’r weledigaeth a geir yn strategaeth twristiaeth Cymru,  Partneriaeth ar gyfer Twf :

“Bydd Cymru yn estyn croeso twymgalon, ansawdd eithriadol, gwerth gwych am arian a phrofiadau cofiadwy ac unigryw i bob ymwelydd."

Mae swyddogaethau twristiaeth statudol Llywodraeth Cymru yn dod o dan dwy brif Ddeddf Twristiaeth sef Deddf Datblygu Twristiaeth 1969 a Deddf Twristiaeth (Hybu Tramor) (Cymru) 1992.

Mae Deddf Datblygu Twristiaeth 1969 yn  rhoi pwerau a swyddogaethau cyffredinol i Lywodraeth Cymru i :

  • annog pobl i ymweld â Chymru yn ogystal ag annog pobl sy’n byw yng Nghymru i gymryd gwyliau yma
  • annog darpariaeth o amwynderau a chyfleusterau twristiaeth yng Nghymru.

Croeso Cymru (dolen allanol)  yw ein gwefan allanol ar gyfer denu twristiaeth i Gymru. Hefyd, mae gennym tudalennau twristiaeth (dolen allanol) sy’n cynnig cyngor ar raddio a chyllido a gwybodaeth am sut i wella’ch busnes twristiaeth.