Skip to content

Chwaraeon Cymru

Dolenni perthnasol

Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Sut y caiff arian y Loteri ei ddosbarthu yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Chwaraeon Cymru yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch egnïol.

Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru yw Chwaraeon Cymru. Gweledigaeth Chwaraeon Cymru yw ' Uno cenedl sy’n caru’r campau, lle mae pob plentyn yn gwirioni ar chwaraeon am oes a Chymru’n Genedl o Bencampwyr'.

Mae Llywodraeth Cymru yn anfon llythyr cylch gwaith blynyddol i Chwaraeon Cymru. Mae'r llythyr cylch gwaith yn cadarnhau'r swm a roddir i Chwaraeon Cymru ac mae'n amlinellu'r blaenoriaethau a'r targedau y dylai Chwaraeon Cymru ganolbwyntio arnynt yn ystod y flwyddyn honno.

Mae Chwaraeon Cymru hefyd yn gyfrifol am ddyrannu arian o'r Loteri Genedlaethol ar gyfer chwaraeon yng Nghymru.

Grantiau a chyllid

Mae cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer chwaraeon yn cael ei sianelu trwy Chwaraeon Cymru. Chwaraeon Cymru yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n hybu chwaraeon a ffyrdd gweithgar o fyw. Mae gan y Chwaraeon Cymru nifer o gynlluniau grant i gynyddu lefelau gweithgarwch corfforol a chwaraeon.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynlluniau hyn a sut i wneud cais am gyllid, ewch i dudalennau 'Grantiau a Chyllid' gwefan Chwaraeon Cymru (dolen allanol).