Skip to content

Perfformiad a Rhagoriaeth mewn Chwaraeon yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Perfformiad a Rhagoriaeth mewn Chwaraeon yng Nghymru yn cynnig cyfres o argymhellion i lywio’r gwaith o ddatblygu polisïau a strategaethau.

Mae’r canlyniad yn deillio o adolygiad 6 mis a gynhaliwyd gan ymgynghorwyr annibynnol rhwng Ionawr a Gorffennaf 2009.

Yn ystod yr adolygiad, cyfwelodd yr ymgynghorwyr ag ystod o randdeiliaid yng Nghymru a ledled y DU. Roedd y rhanddeiliaid yn cynnwys Cyngor Chwaraeon Cymru, UK Sport, cyrff llywodraethu chwaraeon ar lefel Prydain/y DU ac ar lefel genedlaethol, ac athletwyr a hyfforddwyr.

Lawrlwytho Dogfen