Skip to content

Nofio am ddim

Os ydych yn 16 oed neu'n iau neu'n 60 oed neu'n hŷn, gallwch nofio am ddim ym mhwll nofio eich awdurdod lleol.

Rydym yn ariannu nofio am ddim yng Nghymru ar gyfer:

  • plant a phobl ifanc 16 oed ac iau yn ystod pob gwyliau ysgol ac ar benwythnosau
  • pobl hŷn 60 oed a throsodd tu allan i wyliau ysgol.

Mae rhai awdurdodau lleol wedi ymestyn y cynllun er mwyn cynnig nofio am ddim i bobl 60 oed a throsodd drwy gydol y flwyddyn. 

Y fenter beilot Nofio am Ddim yw'r cyntaf o'i math yn Ewrop. Ei nod yw annog mwy o bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol a gwella iechyd a lles y genedl. Mae'n gwneud hyn drwy sicrhau bod gwasanaethau hamdden yr awdurdod lleol ar gael i fwy o bobl.

Chwaraeon Cymru (dolen allanol, Saesneg yn unig) sy'n rheoli'r cynllun a'n partneriaid yn yr awdurdodau lleol sy'n ei ddarparu. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r tudalennau Nofio am Ddim ar wefan Chwaraeon Cymru.