Skip to content

Hyfforddi ac arwain

Rydym am gynyddu nifer yr hyfforddwyr ac arweinwyr o ansawdd sydd yng Nghymru.

Mae hyfforddwyr ac arweinwyr yn rhan bwysig o'n strategaeth - Anelu'n Uwch, yn ogystal â'n targedau i gynyddu'r nifer sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon ac mewn gweithgareddau addysg gorfforol.

Gyda’r rhaglen 5x60 rydym yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc ennill cymwysterau arwain. Gall y rhaglenni roi'r hyder a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ennill rhagor o gymwysterau ac arwain at gyflogaeth.

Bob blwyddyn, rydym yn buddsoddi £1.068 miliwn yn datblygu hyfforddwyr.

Tystysgrif Hyfforddi y DU

Mae'r Cynllun Hyfforddi ar gyfer Cymru yn helpu cyrff llywodraethu cenedlaethol ym maes chwaraeon i roi Tystysgrif Hyfforddi y DU (UKCC) ar waith.

Tystysgrif hyfforddi gyffredinol ydyw hon sy'n rhoi sgiliau i hyfforddwyr fel y gallent eu defnyddio ym maes chwaraeon yn gyffredinol ac mewn lleoliadau eraill yn y DU.

Ar wefan 'Hyfforddiant' (dolen allanol), mae cyngor i hyfforddwyr hen a newydd yn ogystal â gwybodaeth am sut i fod yn hyfforddwr neu'n arweinydd.