Skip to content

Dringo'n Uwch a'r Camau Nesaf

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Dyma ein strategaeth ugain mlynedd ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Dringo'n Uwch

Mae'r strategaeth hon yn gosod chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn ganolog i fywyd Cymru ac yn pennu beth a sut y gallwn gyflawni ein hamcanion ar gyfer chwaraeon yng Nghymru erbyn 2025. 

Dringo'n Uwch - Y Camau Nesaf

Mae'r ddogfen fframwaith hon yn adeiladu ar strategaeth wreiddiol Dringo'n Uwch. Wedi'i lansio ym mis Gorffennaf 2006 mae'n egluro pa feysydd fydd yn cael eu targedu ar gyfer buddsoddi er mwyn sicrhau manteision hirdymor i bobl Cymru.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Dringo'n Uwch (Maint ffeil: 1.33MB)
PDF Document (MFS)
Dringo'n Uwch - Y Camau Nesaf (Maint ffeil: 579KB)