Skip to content

Chwaraeon a gweithgareddau hamdden egnïol

Dolenni perthnasol

Beth y dylech ei wybod cyn, yn ystod ac ar ôl caffael tir neu adeilad sy’n cael ei osod neu ei werthu gan gorff cyhoeddus.
Hyrwyddo manteision ymarfer corff a ffyrdd o fyw iachach

Rydym wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad mewn chwaraeon.

Mae chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn hanfodol er mwyn hyrwyddo iechyd a gwneud i bobl deimlo'n dda amdanynt eu hunain fel unigolion ac fel cenedl.

Gall chwaraeon a gweithgarwch corfforol greu ymdeimlad o agosatrwydd - gan dynnu cymunedau at ei gilydd a'u hadfywio.

Nod Llywodraeth Cymru yw:

  • drwy gyfrwng Chwaraeon Cymru, ehangu cyfranogiad mewn chwaraeon a rhaglenni y bwriedir iddynt gynyddu gweithgarwch corfforol
  • cynyddu nifer yr hyfforddwyr chwaraeon ac athletwyr elît yng Nghymru
  • gweithio gyda ffederasiynau chwaraeon yng Nghymru, yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, i sicrhau bod mwy o brif ddigwyddiadau’r byd chwaraeon yn cael eu cynnal yng Nghymru yn y dyfodol
  • ddenu digwyddiadau rhyngwladol mawr sy’n cynnig elw economaidd sylweddol ar sail y buddsoddiad
  • estyn ein cynllun nofio am ddim i gyn-filwyr a phersonél y lluoedd arfog sy’n cymryd gwyliau o’u gwasanaeth.