Skip to content

Astudiaeth ddichonoldeb amgueddfa chwaraeron i Gymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar sut rydym yn gallu datblygu a chefnogi dyfodol treftadaeth chwaraeon yng Nghymru.
Fe wnaethom gontractio ymgynghorwyr Just Solutions i baratoi astudiaeth dichonoldeb ar gyfer Amgueddfa Bêl-droed / Chwaraeon Cymru. Mae’r adroddiad 'Dathlu Treftadaeth Chwaraeon - Astudiaeth Ddichonoldeb Amgueddfa Chwaraeon Cymru' yn cynnwys argymhellion allweddol ar gyfer dyfodol treftadaeth chwaraeon yng Nghymru.

Lawrlwytho Dogfen