Skip to content

Adnoddau

Rydym wedi paratoi'r adnoddau hyn i gynorthwyo llyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd yng Nghymru.

 

 

Terminoleg ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd

16/12/15
Nod y terminoleg hwn yw cofnodi geiriau arbenigol sydd yn cael eu defnyddio’n gyffredinol ymysg gweithwyr proffesiynol Cymraeg eu hiaith mewn amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd.
 

Pecynnau cymorth effaith economaidd ar gyfer archifau, llyfrgelloedd ac amgueddfeydd

24/07/15
Mae’r pecynnau cymorth hyn yn helpu amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd i asesu trawiad eu gwasanaethau ar eu cymunedau.
 

Annog Dysgu

24/07/15
Fframwaith ar gyfer cyflawni, mesur ac arddangos canlyniadau mewn amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yw Annog Dysgu.
 

Y cyfnod sylfaen ar waith - pecyn cymorth ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd

24/07/15
Mae’r pecyn cymorth hwn yn cefnogi darpariaeth y Cyfnod Sylfaen mewn amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd
 

Mapio cymdeithasau hanes cymunedol yng Nghymru

14/07/15
Trosolwg o ddarpariaeth cymdeithasau hanes cymunedol sydd yn gweithredu ledled Cymru yw’r adroddiad hwn.
 

Datblygu’ch strategaeth ymgysylltu ddigidol

13/10/14
Bydd datblygu strategaeth ddigidol yn helpu i chi wneud y gorau o’r rhyngrwyd.