Skip to content

Datblygiad proffesiynol a digwyddiadau hyfforddi

Rydym am ddatblygu sgiliau proffesiynol staff a gwirfoddolwyr amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng Nghymru.

Mae ein rhaglen Datblygu Proffesiynol yn cynnwys cyrsiau ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng Nghymru. Gall y cyrsiau fod ar faes penodol, neu’n berthnasol i’r tri sector. Hefyd, rydym yn gallu trefnu cyrsiau i gwrdd â gofynion y sefydliad. Bydd y digwyddiadau yn rhad ac yn ddim, ac ar agor i staff a gwirfoddolwyr sy'n gweithio mewn amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd Cymru.

Am wybodaeth neu gyngor am gyrsiau, cymwysterau proffesiynol perthnasol, datblygu gyrfa neu safonau galwedigaethol, cysylltwch y Cynghorydd Datblygu’r Gweithlu.

Cyrsiau a digwyddiadau ar ddod

08/02/19
Mae ein cyrsiau’n helpu i ddatblygu sgiliau proffesiynol staff a gwirfoddolwyr amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd Cymru.
 

Fframwaith cynllunio ar gyfer olyniaeth

15/07/15
Nod y fframwaith yw helpu gwasanaethau amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau i ystyried a dechrau mynd i’r afael ag ystyriaethau cynllunio ar gyfer olyniaeth yn eu sefydliadau eu hunain.