Skip to content

Casgliad y Werin Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Casgliad y Werin Cymru’n rhoi ffyrdd newydd o gasglu, darganfod a rhannu hanes Cymru a’i bobl.

Gwefan arloesol dwyieithog yw Casgliad y Werin Cymru (dolen allanol), lle y gallwch ddarganfod, dysgu a chyfrannu at hanes Cymru. Mae’r gwefan a’i adnoddau ar-lein ar gael i’w ddefnyddio am ddim gan unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau eraill.

Darparir rhaglen treftadaeth ddigidol casgliad y Werin Cymru, yn cynnwys rhaglen gweithgareddau cefnogol, gan bartneriaeth o sefydliadau diwylliannol cenedlaethol. Mae’r bartneriaeth yn dod a dewis eang o adnoddau, sgiliau a gwybodaeth at ei gilydd. Mae’r prif bartneriaid yn cynnwys:

  • Amgueddfa Cymru
  • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
  • Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Cymryd rhan

Mae gwybodaeth am sut i ddefnyddio gwefan Casgliad y Werin Cymru a’i adnoddau ar gael o’r ganolfan gymorth (dolen allanol).

Os hoffai eich sefydliad eitemau o’ch casgliadau, gofyn am hyfforddiant neu ddatblygu prosiect, mae tîm Casgliad y Werin Cymru’n gallu helpu. I gael mwy o wybodaeth a thrafod eich syniadau, cysylltwch â’r tîm trwy ‘r wefan neu anfonwch e-bost at casgliadywerin@llgc.org.uk.

Gwerthuso

Rydym wedi penodi ERS Ltd i werthuso rhaglen Casgliad y Werin o 2013-14 hyd at 2016-17.

Amcan y gwerthusiad oedd:
  • gwerthuso effeithlonrwydd ein buddsoddiad mewn rhaglen Casgliad y Werin
  • darparu tystiolaeth i ddangos llwyddiant a thrawiad yn ôl blaenoriaethau strategol y rhaglen yn 2014-2017.