Skip to content

Amgueddfa Cymru

Dolenni perthnasol

Heddiw, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r argymhellion a wnaethpwyd gan Dr Simon Thurley mewn adolygiad a gomisiynwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates.
Rydym eisiau galluogi ein sefydliadau treftadaeth a diwylliannol i wneud yn fawr o’r manteision economaidd y maent yn eu sicrhau ar gyfer pobl Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Eglwys Sant teilo, Sain Ffagan
Mae Amgueddfa Cymru'n gyfrifol am gadw, cyflwyno a hyrwyddo diwylliant Cymru.

Mae 7 safle ar draws Cymru, yn adrodd hanes Cymru o’n hanes cynharaf hyd heddiw:

  • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
  • Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru
  • Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis
  • Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon
  • Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre, Sir Gaerfyrddin
  • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerleon
  • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Mae mynediad at bob safle am ddim. Yn 2013-14 mwynhaodd dros 1.6 miliwn o ymwelwyr fynediad am ddim i saith safle Amgueddfa Cymru.

Am fwy o wybodaeth am Amgueddfa Cymru ewch i wefan Amgueddfa Cymru (dolen allanol).

Rheolaeth

Sefydlwyd yr Amgueddfa drwy Siarter Frenhinol ym 1907, ac elusen gofrestredig a Chorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru yw hi. Mae'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon yn anfon Llythyr Cylch Gwaith at yr Amgueddfa bob blwyddyn. Mae’r llythyr hwn yn nodi rôl yr Amgueddfa mewn perthynas i’n hagenda strategol, yn cynnwys y blaenoriaethau a’r canlyniadau a ddisgwylir yn ystod y flwyddyn, a lefel y cyllid y byddwn yn ei ddarparu i gefnogi’r gweithgareddau hyn.

Adolygiad Thurley

Comisiynodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, Ken Skates, adroddiad gan Dr Simon Thurley i edrych ar lwyddiant, cydnerthedd a chynaladwyedd Amgueddfa Cymru. Mae’r adroddiad terfynol yn cynnwys nifer o argymhellion am lywodraethu, cydweithio â phartneriaethau, cyllido a chodi incwm yn y dyfodol.