Skip to content

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Golygfa o Lyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cadw a diogelu materion sy’n perthyn i Gymru a’r gwledydd Celtaidd arall. 

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn chwarae rhan bwysig ym mywyd diwylliannol ac addysgol Cymru.  Un o chwe llyfrgell Adneuo Cyfreithiol yw hi, a lleolir yn Aberystwyth.

Prif swyddogaethau’r Llyfrgell Genedlaethol yw:

  • casglu a chadw cofnod deallusol Cymru, yn cynnwys llyfrau, mapiau a chelfyddydweithiau
  • rhoi cyfle i amrywiaeth eang o bobl gael gweld yr wybodaeth hon.

Ymhlith y bobl sy'n dueddol o ddefnyddio gwasanaethau'r Llyfrgell y mae:

  • ymchwilwyr
  • myfyrwyr 
  • busnesau 
  • haneswyr teulu a haneswyr lleol.

Cewch fwy o wybodaeth am y Llyfrgell, yn cynnwys ei gwasanaethau a’i chasgliadau, trwy fynd i wefan y Llyfrgell Genedlaethol (dolen allanol).

Llywodraethu

Sefydlwyd y Llyfrgell drwy Siarter Frenhinol ym 1907, ac elusen gofrestredig a Chorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru yw hi. Mae’r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon yn anfon Llythyr Cylch Gwaith at y Llyfrgell bob blwyddyn. Mae’r llythyr hwn yn nodi rôl y Llyfrgell mewn perthynas i’n hagenda strategol, yn cynnwys y blaenoriaethau a’r canlyniadau a ddisgwylir yn ystod y flwyddyn, a lefel y cyllid y byddwn yn ei ddarparu i gefnogi’r gweithgareddau hyn.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Llythyr cylch gwaith 2018-2019 (Maint Ffeil: 229KB)