Skip to content

Astudiaeth ddichonoldeb oriel celf gyfoes genedlaethol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar sut rydym yn gallu cefnogi datblygu oriel celf gyfoes genedlaethol yng Nghymru.
Fe wnaethom gontractio ymgynghorwyr Event Communications i baratoi astudiaeth dichonoldeb ar gyfer oriel genedlaethol ar gyfer celf gyfoes yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn edrych ar yr opsiynau ac yn cynnwys y prif argymhellion.

Lawrlwytho Dogfen