Skip to content

Gwirfoddolwyr mewn amgueddfeydd

Dolenni perthnasol

Rydym yn cydnabod bod y Trydydd Sector yn cyfrannu’n fawr at fywyd yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae gwirfoddolwyr yn ffurfio dros hanner y gweithlu amgueddfeydd yng Nghymru, a rheolir llawer gan wirfoddolwyr yn gyfan gwbl.

Mae ymddiriedolwyr hefyd yn gweithio’n wirfoddol i hyrwyddo amgueddfeydd Cymru.

Hoffem annog gwirfoddolwyr i gymryd rhan yn ein digwyddiadau hyfforddi ac i ddefnyddio’r Gwasanaeth Gwybodaeth. Gallwch ddarllen rhifyn diweddaraf y Bwletin Adnoddau Gwirfoddolwyr o archifau Museums-info (dolen allanol).

Os dewch chi ar draws unrhyw wybodaeth ddefnyddiol i’w ychwanegu at y dudalen hon, cysylltwch â ni

Dolenni defnyddiol

Mae gwefan Gwirfoddoli Cymru (dolen allanol) hefyd yn darparu gwybodaeth a chyngor am gymryd rhan mewn gwirfoddoli.

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) (doeln allanol) yw llais y sector gwirfoddol yng Nghymru. Mae'n cynrychioli mudiadau gwirfoddol, gwirfoddolwyr a chymunedau, ac yn ymgyrchu drostynt. Mae gwybodaeth ar gael ar y wefan ar gyfer pobl sydd am wirfoddoli, ynghyd â gwybodaeth ynghylch rheoli gwirfoddolwyr ac ynghylch cyfleoedd i wirfoddolwyr.

Lawrlwytho Dogfen