Skip to content

Cynllun ad-dalu TAW ar gyfer amgueddfeydd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gwybodaeth am sut mae amgueddfeydd lleol yn gallu fod yn rhan y cynllun ad-dalu TAW.

Mae’r cynllun ad-dalu TAW yn galluogi i amgueddfeydd cymwys hawlio yn ôl TAW a delir ar ran fwyaf o nwyddau a gwasanaethau a brynir er mwyn rhoi mynediad am ddim at eu casgliadau. Mae amgueddfeydd lleol yn gallu rhoi cais at y cynllun, a rheolir gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CthEM).

Mae rhaid i amgueddfeydd gwrdd â’r meini prawf canlynol i fod yn gymwys i ymgeisio:

  • bod ar agor i’r cyhoedd am o leiaf 30 awr bob wythnos
  • cynnig mynediad am ddim, heb apwyntiad ymlaen llaw
  • cadw casgliadau mewn adeilad pwrpasol
  • arddangos manylion mynediad am ddim a’r oriau agor ar wefan yr amgueddfa.

Hefyd, bydd angen i amgueddfeydd sydd newydd fod yn gymwys gwblhau achos busnes strategol fel rhan y broses ymgeisio, yn cynnwys:

  • tystiolaeth o statws Achredu
  • nifer ymwelwyr gorffennol ac arfaethedig
  • gwybodaeth am raglenni addysg presennol ac arfaethedig a gwaith ymgysylltu a’r gymuned.

Mae gwybodaeth fanwl am y cynllun ar gael ar wefan CthEM (dolen allanol).

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau yw 2 Tachwedd 2018. Dylai amgueddfeydd cymwys cwblhau’r ffurflen gais a’i anfon at Isadran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd.