Skip to content

Cynllun sicrhau ansawdd i atyniadau ymwelwyr Cymru (VAQAS) i amgueddfeydd

Mae VAQAS yn gynllun sydd yn sicrhau profiadau o safon uchel am atyniadau twristiaid

Cynllun sicrwydd ansawdd Croeso Cymru yw Cynllun Sicrhau Ansawdd i Atyniadau Ymwelwyr Cymru (VAQAS). Mae’r cynllun yn cynnig asesiad ansawdd sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr er mwyn helpu i ganfod ble mae’r cryfderau a thynnu sylw at agweddau allai gael eu datblygu. Nid yw yn graddio atyniadau ond yn hytrach asesu pob un ar sail teilyngdod.

VAQAS ar gyfer amgueddfeydd

Mewn arolwg diweddar, dywedodd bron un allan o bob deg person taw ymweld ag amgueddfeydd oedd ei brif reswm am ei ymweliad i Gymru. Roedd dros chwarter o bobl a oedd ar ymweliad i Gymru hefyd yn bwriadu ymweld ag amgueddfeydd. Rhaid i ni sicrhau bod y profiad a gaiff pobl pan fyddant yn ymweld ag amgueddfeydd yn gwneud iddynt ddychwelyd a dweud wrth bobl eraill am eu profiadau.

Mae VAQAS yn adeiladu ar safonau ar gyfer ymwelwyr a defnyddwyr a gyflawnwyd eisoes ar gyfer Achredu Amgueddfeydd. Mae asesiad VAQAS yn cynnig asesiad annibynnol o’r ddarpariaeth mewn amgueddfa o safbwynt yr ymwelydd. Mae cymryd rhan yn y ddau gynllun yn helpu amgueddfeydd i greu profiadau hyd yn oed yn well ar gyfer ymwelwyr o’r tu hwnt i Gymru ac ymwelwyr ag amgueddfeydd o’n cymunedau lleol.

Sut mae’r cynllun yn gweithio

Dim ond ar gyfer amgueddfeydd sydd wedi’u hachredu’n llawn yw VAQAS. Rydym yn talu’r gost i bob amgueddfa Achredig leol yng Nghymru i gymryd rhan. Bydd aseswyr yn ymweld ag amgueddfa bob 2 flynedd, a chyflenwir adroddiad llawn o’r ymweliad.