Skip to content

Sbotolau ar amgueddfeydd

Arolwg cynhwysfawr o amgueddfeydd a chasgliadau Cymru yw Sbotolau ar amgueddfeydd.

Bydd yr arolwg yn gofyn ystod o gwestiynau, gan gynnwys cynulleidfaoedd, ymgysylltiad addysgol, gweithrediadau ariannol, y gweithlu a gwirfoddolwyr. Bydd hefyd yn cynnwys nifer o ddatganiadau ystod sy'n archwilio arferion amgueddfeydd presennol.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir drwy'r arolwg i

  • mynegi effaith gymdeithasol ac economaidd amgueddfeydd yng Nghymru
  • llywio strategaeth genedlaethol
  • gadael i amgueddfeydd feincnodi eu perfformiadau.