Skip to content

Adolygiad o amgueddfeydd lleol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Edrychodd yr adolygiad hwn ar y cynlluniau presennol ac yn y ddyfodol gan y awdurdodau lleol i ddarparu gwasanaethau amgueddfeydd lleol yng Nghymru.

Gofynnodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth banel arbenigol i edrych ar gynlluniau presennol ac yn y dyfodol gan awdurdodau lleol i ddarparu gwasanaethau amgueddfeydd lleol yng Nghymru. Roedd 2 ddiben i'r adolygiad hwn:

  • adolygu'r newidiadau arfaethedig gan awdurdodau lleol i'r ddarpariaeth amgueddfeydd lleol o fis Ebrill 2014
  • nodi cyfleoedd i gydweithredu, gweithio mewn partneriaeth ac arloesi.

Cyfwelodd y Panel arbenigol 20 o gynrychiolwyr o 10 gyrff gwahanol a chynnal 2 ddigwyddiad ymgynghori a fynychwyd gan 61 o gynrychiolwyr. Roeddent yn ystyried tystiolaeth gan 21 o Awdurdodau Lleol a derbyniwyd 29 o gyflwyniadau ysgrifenedig.

Argymhellion

Gwnaeth y panel adolygu arbenigol 10 argymhelliad yn cwmpasu'r meysydd canlynol:

  • modelau yn y dyfodol o ddarparu gwasanaethau
  • rôl a chyfrifoldebau Llywodraeth Cymru
  • cydweithredu rhwng sefydliadau.