Skip to content

Kids in Museums

Ddydd Iau 10 Tachwedd, gwnaeth tua 46 o sefydliadau gymryd rhan yn nigwyddiad eleni a bron i 1000 o bobl ifanc.

Gwnaeth plant a phobl ifanc gydweithio â staff a gwirfoddolwyr er mwyn rhedeg ein hamgueddfeyd, ein harchifau a’n safleoedd treftadaeth.

Gwnaethant ‘gymryd yr awenau’ mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys y canlynol:

  • gwaith y staff croesawu a theithiau tywys
  • gwaith dylunwyr arddangosfeydd
  • digideiddio ffotograffau ac arteffactau
  • catalogio casgliadau a chwilio am wybodaeth ar gyfer ymwelwyr
  • gwaith swyddogion amgueddfeydd ac archaeolegwyr 
Mae Kids in Museums yn elusen annibynnol sy’n ceisio sicrhau bod amgueddfeydd a sefydliadau diwylliannol eraill yn lleoedd agored a chroesawgar i bawb, yn enwedig y rheini sydd heb ymweld â nhw o’r blaen. Mae disgwyl i ragor o ddigwyddiadau gael eu cynnal cyn diwedd mis Mawrth 2017.

Mae’n bartner allweddol sy’n ein cynorthwyo i gyflenwi Cyfuno, ac mae’r cynllun hwnnw’n creu cyfleoedd i bobl o gymunedau a chefndiroedd llai ffodus i gymryd rhan mewn diwylliant, treftadaeth a’r celfyddydau ac elwa arnynt.  

Mae Kids in Museums wedi cael cefnogaeth yng ymru ers 2012 am fod Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd, Llywodraeth Cymru wedi bod yn rhoi cymorth ariannol i’r fenter.

I gael rhagor o wybodaeth am y Diwrnod Meddiannu, gan gynnwys map o’r lleoliadau sy’n cymryd rhan, ewch i: Kids in Museums (dolen allanol).
Kids in Museums