Skip to content

Gwasanaeth gwybodaeth ar gyfer amgueddfeydd

Nod y gwasanaeth e-bost hwn yw rhannu gwybodaeth ddiweddaraf am faterion sy'n berthnasol i amgueddfeydd yng Nghymru.

Rydym yn defnyddio’r rhestr e-bost i rannu gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi, cyfleoedd ariannu, ymchwil ac ati. Mae tanysgrifwyr yn derbyn gwybodaeth yn awtomatig, ac yn gallu anfon negeseuon (hyd at faint ffeil 1MB) i danysgrifwyr eraill. Ar hyn o bryd, mae tua 500 o bobl yn defnyddio’r gwasanaeth.

Sut i ddefnyddio’r gwasanaeth

I ymuno’r gwasanaeth neu weld gwybodaeth am y gwasanaeth ewch i dudalen JISC museums-info (dolen allanol).