Skip to content

Amgueddfeydd

Dolenni perthnasol

Mae Amgueddfa Cymru'n gyfrifol am gadw, cyflwyno a hyrwyddo diwylliant Cymru ledled y byd.

Rydym am gynorthwyo amgueddfeydd er mwyn iddynt allu adrodd hanes Cymru, a chadw ein treftadaeth a diwylliant ar gyfer cenedlaethau yn y dyfodol.

Rydym yn gweithio i gefnogi amgueddfeydd wrth:

  • gosod fframwaith / polisi strategol ar gyfer yr holl wasanaethau amgueddfeydd
  • gweinyddu'r cynllun Achredu Gwasanaeth Amgueddfeydd yng Nghymru i fonitro perfformiad amgueddfeydd lleol
  • darparu cyngor proffesiynol i amgueddfeydd
  • darparu arian i sicrhau bod amgueddfeydd yn cwrdd ag anghenion eu defnyddwyr a chasgliadau.