Skip to content

Llyfrgelloedd

Rydym am bobl fod yn gallu cael mynediad i ystod eang o wasanaethau ac adnoddau yn eu llyfrgell leol ac ar-lein.

Rydym yn cynorthwyo llyfrgelloedd gan:

  • gosod fframwaith / polisi strategol ar gyfer yr holl wasanaethau llyfrgell
  • cynnal fframwaith o safonau er mwyn monitro perfformiad gwasanaethau llyfrgell awdurdodau lleol
  • ddarparu cyllid i sicrhau bod gwasanaethau llyfrgell leol yn cwrdd ag anghenion eu cymunedau.