Skip to content

Ariannu ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd

Dolenni perthnasol

Sut y caiff arian y Loteri ei ddosbarthu yng Nghymru.

Gwybodaeth am ein cynlluniau grantiau a ffynonellau eraill o ariannu ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd.

Ein grantiau

Mae ein grantiau yn hybu gwasanaethau o ansawdd uchel gan amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng Nghymru. Rydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer ein cynllun grantiau datblygu gweithlu llyfrgelloedd ar hyn o bryd. 

Ffynonellau eraill o ariannu a gwybodaeth

Mae grantiau bach ar gyfer amgueddfeydd ac archifau ar gael o Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau yng Nghymru (gwefan allanol), ac o’r Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru (gwefan allanol). Ariennir y cynlluniau hyn gan Lywodraeth Cymru.

Mae Catalyst Cymru (dolen allanol) yn cynnig cymorth a hyfforddiant mewn codi arian ar gyfer sefydliadau treftadaeth.

Mae'r Cyfeirlyfr Ariannu Treftadaeth (gwefan allanol) yn ganllaw cynhwysfawr i ffynonellau o gymorth ariannol ar gyfer prosiectau treftadaeth yn y Deyrnas Unedig.