Skip to content

Casgliadau a chadwraeth

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae casgliadau, boed yn wrthrychau, llyfrau neu ddogfennau, yn ffurfio craidd gwasanaethau amgueddfeydd, archifdai a llyfrgelloedd.  

Gallwn ddarparu cyngor i amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ar sut i ofalu am gasgliadau, a gallwn ddarparu hyfforddiant ar sawl agwedd ar ofalu am gasgliadau. Gallwn hefyd gynnig hyfforddiant ar ofalu am gasgliadau megis gweithdai ymarferol mewn cadw tŷ, cynllunio ar gyfer argyfwng, diogelwch amgueddfa a gofalu am ffotograffau. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â mald@llyw.cymru neu ffonio 0300 062 2112.