Skip to content

Archifau

Mae archifau yn gofnodion o werth hanesyddol, diwyllianol neu weinyddol sydd yn perthyn i unigolyn neu sefydliad.

Rydym yn gweithio i gefnogi archifau wrth:

  • gosod fframwaith / polisi strategol ar gyfer yr holl wasanaethau archifau cyhoeddus
  • gweinyddu'r cynllun Achredu Gwasanaeth Archifau yng Nghymru i fonitro perfformiad gwasanaethau archifau
  • darparu arian i sicrhau bod gwasanaethau archifau yn cwrdd ag anghenion eu defnyddwyr a chasgliadau.