Skip to content

Derbyn eitemau yn lle treth

Mae’r cynllun Derbyn eitemau yn lle treth yn galluogi trethdalwyr i drosglwyddo gweithiau celf ac eitemau treftadol pwysig i berchnogaeth gyhoeddus.

Caiff unrhyw un sydd yn gorfod talu treth etifeddiant ar y pryd gynnig eitem yn lle’r cyfan neu ran o’r hyn sydd yn ddyledus. Rheolir y cynllun gan Gyngor Celfyddydau Lloegr ar ran Llywodraeth Cymru. Rhaid i’r Dirprwy Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth cymeradwyo unrhyw gynnig.

Buddsoddion i amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd sy’n derbyn eitemau:

  • y prif fudd yw derbyn eitem bwysig heb gost
  • caiff gaffael gwrthrychau sydd wedi bod ar fenthyg tymor hir eisoes
  • caiff gwrthrychau o ddiddordeb lleol eu cadw, ar yr amod eu bod yn cwrdd â meini prawf y cynllun.

Am wybodaeth bellach, ewch i wefan Cyngor Celfyddydau Lloegr (dolen allanol).