Skip to content

Llythyr at Trinity Mirror - perchennog Media Wales

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Llythyr at y Prif Weithredwr yn ymateb i’r cyhoeddiad ynglŷn ag ailstrwythuro o fewn y cwmni.

Ar 29 Ionawr 2013, cyhoeddodd cwmni Trinity Mirror, sy’n berchen ar Media Wales, ei fwriad i ailstrwythuro. Gallai’r newidiadau arwain at golli swyddi o fewn y diwydiant papurau newydd yng Nghymru.

Ysgrifennodd y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth at Brif Weithredwr Trinity Mirror ar ran Llywodraeth Cymru.

Lawrlwytho Dogfen