Skip to content

Darlledu

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn cydweithio â'r cyrff cenedlaethol ar faterion yn ymwneud â darlledu sy'n effeithio ar Gymru.

Nid yw prif swyddogaethau'r Llywodraeth o ran darlledu wedi cael eu datganoli i Lywodraeth Cymru. Mae'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn parhau i fod yn gyfrifol amdanynt (dolen allanol).