Skip to content

Crynodeb o astudiaeth ddichonoldeb cynnal Gemau’r Gymanwlad 2026 yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r ddogfen hon yn adrodd ar ddichonoldeb cynnal Gemau’r Gymanwlad yng Nghymru.

Mae’r gwaith hwn yn ystyried y manteision, y budd, y risgiau, yr heriau a’r costau a fyddai’n gysylltiedig â chynnig, a hefyd gwahanol fodelau cyflenwi.