Skip to content

Digwyddiadau Cymru: Strategaeth Digwyddiadau Mawr ar gyfer Cymru 2010 - 2020

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cyhoeddwyd ein strategaeth ar gyfer Digwyddiadau Mawr yn 2010. 

Mae’n nodi sut rydym yn gweithio i sicrhau dull cyson a rhesymegol i gefnogi digwyddiadau mawr.

Mae digwyddiadau yn cryfhau enw da Cymru yn rhyngwladol a lles ei phobl a’i chymunedau. Maent yn cynnig manteision economaidd sylweddol i’r dinasoedd a’r rhanbarthau lle maent yn cael eu cynnal. Mae hyn yn helpu i ysgogi mentrau newydd a thwf busnes.