Skip to content

Cronfa Treftadaeth Loteri

logo Cronfa Dreftadaeth y Loteri
Gwybodaeth ynghylch cyllid y loteri sy'n gysylltiedig â'r treftadaeth.

Mae'r Gronfa Dreftadaeth yn ariannu amryiaeth eang o brosiectau treftadaeth sy'n cynnwys: adeiladau; amgueddfeydd; treftadaeth naturiol; a threftadaeth traddodiadau diwylliannol a iaith. 

Ers 1994, mae'r Gronfa wedi dyfarnu dros £192 miliwn i fwy na 1,700 o brosiectau ledled Cymru, gan helpu i sicrhau bod ein treftadaeth ar gael i bawb ei mwynhau.

Mae enghreifftiau o brosiectau sydd wedi cael cymorth gan y Gronfa Dreftadaeth i'w gweld isod.

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych chi brosiectau yr ydych wrthi'n eu datblygu ar hyn o bryd, yna mae croeso i chi drafod eich syniadau gyda Chronfa Dreftadaeth y Loteri. 

Rhif ffôn:  029 20 343413    
E-bost: wales@hlf.org.uk

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys sut i wneud cais am arian, ewch i wefan Cronfa Dreftadaeth y Loteri.

Ewch i: wefan Cronfa Dreftadaeth y Loteri (dolen allanol)