Skip to content

Y Gronfa Loteri Fawr

logo Gronfa Loteri Fawr
Yn darparu grantiau ar gyfer prosiectau sy'n gwneud gwelliannau er lles y cymunedau a'r bobl hynny ar draws Cymru sy'n fwyaf anghenus.

Crëwyd y Gronfa Loteri Fawr ar 1 Mehefin 2004 pan unodd y Gronfa Gymunedol a'r Gronfa Cyfleoedd Newydd.

Gall mudiadau gwirfoddol a sefydliadau yn y sector cyhoeddus a phreifat wneud cais am gyllid drwy raglenni grant amrywiol. Rhaid bod prosiectau'n sicrhau gwelliannau gwirioneddol er lles y cymunedau a'r bobl hynny ar draws Cymru sy'n fwyaf anghenus..

Rhagor o wybodaeth

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn croesawu'r cyfle i drafod syniadau ar gyfer prosiectau ar ddechrau'r broses ddatblygu.

Ffôn: 01686 611 700 neu ebost: enquiries.wales@biglotteryfund.org.uk.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys gwybodaeth am sut i wneud cais am gyllid, ewch i wefan y Gronfa Loteri Fawr (dolen allanol).