Skip to content

Cyngor Celfyddydau Cymru

Dolenni perthnasol

Y sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a ffyrdd egnïol o fyw.
logo Cyngor Celfyddydau Cymru
Gwybodaeth ynghylch cyllid y loteri sy'n gysylltiedig â'r celfyddydau.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ceisio sicrhau bod gan holl bobl Cymru gyfle i brofi a chymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol o ansawdd uchel. Mae'r Cyngor hefyd yn elusen gofrestredig.

Cyllid

Caiff Cyngor Celfyddydau Cymru ei gyllido gan Lywodraeth Cymru a thrwy'r Loteri Genedlaethol.

Mwy o wybodaeth

Mae'r Cyngor yn croesawu'r cyfle i drafod syniadau am brosiectau yn ystod camau cyntaf eu datblygiad.

Ffôn:  0845 8734 900

Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys gwybodaeth ynghylch sut i wneud cais am gyllid, ewch i wefan Cyngor Celfyddydau Cymru.

Ewch i: wefan Cyngor Celfyddydau Cymru (dolen allanol)