Skip to content

Y Loteri Genedlaethol

pelau loteri
Mae pum corff yng Nghymru yn dosbarthu'r arian gyda chyfarwyddyd strategol gan y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon.

Ni ddatganolwyd y cyfrifoldeb am ddosbarthu arian y Loteri i Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, gall y Gweinidog  ddylanwadu ar benderfyniadau strategol y rheini sy'n dosbarthu arian y Loteri yng Nghymru. Gwna hyn drwy roi cyfarwyddiadau o ran polisi sy'n disgrifio'r canlyniadau a'r blaenoriaethau y dylid eu cyflawni yng Nghymru, ond heb nodi pa brosiectau a fydd yn derbyn cymorth ariannol.

Dosbarthwyr Arian y Loteri Genedlaethol

Mae pum prif sefydliad yng Nghymru sy'n dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol. Mae gan bob un ei raglen a'i flaenoriaethau ariannu ei hun. Mae'r dosbarthwyr fel a ganlyn:

  • Cronfa'r Loteri Fawr
  • Cronfa Dreftadaeth y Loteri (HLF
  • Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC)
  • Chwaraeon Cymru
  • Y Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg a'r Celfyddydau (NESTA).

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru wrthi'n adolygu'i chyfarwyddiadau polisi i Ddosbarthwyr Arian y Loteri. Rhoddwyd cyfarwyddiadau i Gronfa'r Loteri Fawr ac i Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

I gael mwy o wybodaeth dros y we, ewch i'r tudalennu ar y dde neu i wefan Achosion Da y Loteri Genedlaethol (Saesneg yn unig, dolen allanol).