Skip to content

Yr amgylchedd hanesyddol

Pobl yng Nghastell Casgwent

Disgrifiad o'r amgylchedd hanesyddol a'r gwasanaethau sy'n ei gynnal.

Rydym am wneud yr amgylchedd hanesyddol yn agored i bawb.

Beth yw’r amgylchedd hanesyddol?

Mae'n cynnwys:

 • adeiladau hanesyddol
 • henebion, megis cestyll, abatai, meini hirion ac olion diwydiannol
 • safleoedd llongddrylliadau
 • safleoedd archeolegol
 • parciau, gerddi a thirweddau hanesyddol.

Ffeithiau a ffigurau

Yng Nghymru, ceir:

 • 3 safle Treftadaeth y Byd.
 • 129 o safleoedd sydd dan ofal Cadw.
 • 34,000 o henebion cofrestredig neu adeiladau rhestredig.
 • 6 llongau drylliedig dynodedig
 • 428 o dirweddau, parciau a gerddi hanesyddol cofrestredig.
 • 519 o ardaloedd cadwraeth.

Cadw

Cadw (dolen allanol) yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn gweithio dros amgylchedd hanesyddol sydd ar gael i bawb ac sydd wedi’i ddiogelu’n dda.

Amcanion Cadw yw i warchod treftadaeth Cymru i’r safon gorau posibl, i gynnal cymeriad unigryw tirluniau a threfi Cymru, i helpu pobl i ddeall a gofalu am eu lle a’u hanes, ac i wneud gwahaniaeth go iawn i les pobl yng Nghymru.

Mae Cadw yn rhan o’r Adran Diwylliant a Chwaraeon.

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Mae'r Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (dolen allanol) yn arolygu, yn cofnodi ac yn esbonio adeiladau ac archaeoleg, ac mae’n sicrhau bod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd ar-lein ac yn ei lyfrgell yn Aberystwyth.