Skip to content

Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer Ensembles Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Dolenni perthnasol

Heddiw, cyhoeddwyd adroddiad annibynnol sy’n cynnig atebion ar gyfer diogelu ensembles Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru at y dyfodol.
cynllun gweithredu i Gymru yn ceisio codi lefel cyrhaeddiad drwy greadigrwydd, cynyddu a gwella profiadau celfyddydol mewn ysgolion, a helpu athrawon ac ymarferwyr celfyddydol i ddatblygu eu sgiliau.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Sefydlwyd grŵp gorchwyl a gorffen gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau a’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

Sefydlwyd y grŵp gorchwyl a gorffen (y ‘grŵp’) i ymchwilio i atebion hir dymor ar gyfer ariannu a gweinyddu Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Prif nod y grŵp oedd diogelu dyfodol yr ensembles hyn. 

Dyma’r 7 Ensemble o dan adain Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru:

  • Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru 
  • Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 
  • Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Jazz Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a 
  • Cherddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru.

Hefyd, ceir Côr Hyfforddi Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Mae’n paratoi’r ffordd i gantorion ifancach ddod yn aelodau o Gôr Cenedlaethol Cymru yn yr un modd mae Band Pres Hyfforddi Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn fodd o ddarparu aelodau i  Fand Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. 

Bu’r grŵp yn ystyried tystiolaeth a ddarparwyd drwy wneud ymchwil, a thrwy drafodaethau a chyflwyniadau gan sefydliadau allweddol sy’n ymwneud â rhedeg ac ariannu’r ensembles. Roedd hefyd yn cynnwys arbenigwyr o feysydd codi arian a datblygu busnes.  

Mae’r adroddiad yn gwneud 8 o argymhellion sy’n cael eu cyfeirio at Lywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, CBAC a Thŷ Cerdd.  Mae’r adroddiad yn cynnig ailstrwythuro Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (y corff ambarél ar gyfer yr ensembles) yn un corff unedig, gan ailwampio ei drefniadau ariannu.