Skip to content

Dysgu’n Greadigol drwy’r celfyddydau

Dolenni perthnasol

cynllun gweithredu i Gymru yn ceisio codi lefel cyrhaeddiad drwy greadigrwydd, cynyddu a gwella profiadau celfyddydol mewn ysgolion, a helpu athrawon ac ymarferwyr celfyddydol i ddatblygu eu sgiliau.
Ein hymateb i'r adroddiad annibynnol gan yr Athro Dai Smith.
Pennu disgwyliadau uchel ar gyfer pob dysgwr, beth bynnag y bo ei gefndir economaidd-gymdeithasol, a sicrhau bod gan bob dysgwr yr un cyfle i wireddu'r disgwyliadau hynny, yw ein gweledigaeth ni.

Rydym eisiau galluogi plant a phobl ifanc i gael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydau a diwylliannol.

Rydym eisiau i addysg a chreadigrwydd fod yn gydnaws, a hynny er budd pobl ifanc ac athrawon. Rydym ni a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cydweithio i gyflenwi ein cynllun gweithredu.

Cynllun Dysgu Creadigol 

Ochr yn ochr â Chyngor Celfyddydau Cymru rydym wedi llunio cynllun dysgu cenedlaethol.

Mae 2 haen i’r cynllun y mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn arwain arno:

  1. Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol
    Mae Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol yn fenter gwella ysgolion. Y nod yw eich helpu i greu raglen bwrpasol i’ch helpu gyda heriau dysgu y gallech chi fod yn eu hwynebu.
    I gael rhagor o wybodaeth: Cynllun Ysgiolion Creadigol Arweiniol (dolen allanol)

  2. Rhaglen y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan
    Mae’r rhaglen hon yn rhoi cymorth ymarferol wrth i artistiaid a sefydliadau creadigol ddod i’ch ysgol.
    I gael mwy o wybodaeth am y cynllun hwn ewch i: Rhaglen y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan (dolen allanol).

Ewch i Weld

Mae’r cynllun hwn yn annog ysgolion i fynd â phobl ifanc allan i gael profiad o weithgareddau celfyddydol a diwylliannol. Gall ysgol wneud cais am grant hyd at £1,000 a gellir ei ddefnyddio ar gyfer costau trafnidiaeth, costau mynediad a lluniaeth: Cynllun Ewch i Weld (dolen allanol).

Cydweithio Creadigol

Nod y cynllun hwn yw herio ysgolion a sefydliadau ym maes y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth I gydweithio er mwyn cyflawni prosiectau unigryw ac arloesol. Gallwch wneud cais am hyd at £25,000: Cydweithio Creadigol (dolen allanol).

Parth Dysgu Creadigol

Mae ein Parth Dysgu Creadigol (dolen allanol) yn borthol rhagweithiol a gwnaethom ei llunio er mwyn annog y sectorau addysg a chelfyddydau, diwylliant a threftadaeth i gydweithio. Hefyd mae adnoddau digidol yn cael eu cadw yno ac mae’n cynnig hyfforddiant i athrawon. Yno hefyd ceir astudiaethau achos, y newyddion diweddaraf a digwyddiadau sydd i ddod.

I ddilyn y testun hwn neu i drydaru am y gwaith arbennig mae eich ysgol yn ei wneud dilynwch: #dysgucreadigol