Skip to content

Golau yn y Gwyll: Gweledigaeth ar gyfer Diwylliant yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
Rydym yn annog pobl i chwarae eu rhan ym maes y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth.
Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn gweithio i sicrhau amgylchedd hanesyddol hygyrch a ddiogelir yn dda i Gymru.
Mae amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng nghanol ein cymunedau ac yn adrodd ein storiau i'r byd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu gweledigaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ar gyfer Diwylliant yng Nghymru.

Rydym yn awyddus i sicrhau bod modd i bawb ar draws Cymru fanteisio i’r un graddau ar gyfleoedd i fwynhau’r celfyddydau, cerddoriaeth, llenyddiaeth a threftadaeth yng Nghymru a hefyd eu hannog a’u cefnogi i gymryd rhan.

Mae’r ddogfen hefyd yn amlinellu ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu ar gyfer diwylliant.