Skip to content

Y celfyddydau

Dolenni perthnasol

Ein hymateb i'r adroddiad annibynnol gan yr Athro Dai Smith.
cynllun gweithredu i Gymru yn ceisio codi lefel cyrhaeddiad drwy greadigrwydd, cynyddu a gwella profiadau celfyddydol mewn ysgolion, a helpu athrawon ac ymarferwyr celfyddydol i ddatblygu eu sgiliau.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Offerynnau pres

Ein nod yw annog rhagoriaeth yn y celfyddydau yng Nghymru a sicrhau eu bod ar gael i bawb.

Rydym am datblygu sector celfyddydau llewyrchus, o ansawdd uchel, sydd o fewn cyrraedd i bob cymuned yng Nghymru.

Rydym yn ariannu'r celfyddydau drwy Gyngor Celfyddydau Cymru (CCC) (dolen allanol). Mae Cyngor y Celfyddydau hefyd yn dosbarthu arian y loteri i'r celfyddydau yng Nghymru. Yr Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, yn Llundain, sy'n dyrannu'r arian hwn y Gyngor y Celfyddydau.

Bob blwyddyn mae Llywodraeth Cymru'n anfon llythyr cylch gwaith i Gyngor y Celfyddydau. Rydym yn gosod fframwaith strategol yn y llythyr cylch gorchwyl sy'n cael ei anfon i CCC ar ddechrau bob blwyddyn ariannol. Wedyn, mae CCC yn pennu swm y cyllid y dylai pob corff ac unigolyn ei gael.

Lawrlwytho Dogfen