Skip to content

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Dolenni perthnasol

System deithio newydd a fydd yn trawsnewid y ffordd y byddwn ni'n teithio o gwmpas Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw Metro.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Nod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw datblygu a hybu De-ddwyrain Cymru fel lle gwych i fyw, i weithio ac i sefydlu busnes.

Mae Bwrdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a sefydlwyd gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a  Thrafnidiaeth ym mis Tachwedd 2013, yn rhoi arweiniad a chyfeiriad strategol i’r rhanbarth. 

Mae’r aelodau o’r Bwrdd yn cynnwys cynrychiolwyr o’r gymuned fusnes, y sectorau addysg ac awdurdodau lleol ac maen nhw’n rhoi cyngor ar ddatblygu a thwf yn y Rhanbarth.

Mae Bwrdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi cyhoeddi ei weledigaeth strategol ar gyfer y Rhanbarth mewn dogfen o’r enw "Sbarduno Economi Cymru". Mae’n canolbwyntio ar y cyfle i wella cysondeb a chydweithio yn y rhanbarth dan 4 thema bwysig:

  • cysylltedd
  • sgiliau
  • arloesedd a thwf
  • hunaniaeth.