Skip to content
Ystadegau

Gwaith Ieuenctid

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
  • Diweddariad nesaf: Hydref 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am aelodau cofrestredig, achrediad, prosiectau, y gweithlu a chyllid.

Pwyntiau allweddol - Yn seiliedig ar 21 o 22 awdurdod lleol

  • Dros 87,600 o bobl ifanc yn aelodau cofrestredig o'r sector statudol darpariaeth Gwaith Ieuenctid yng Nghymru. Mae’r ffigur hwn yn cynrychioli 16 y cant o boblogaeth y rhai 11 i 25 mlwydd oed yng Nghymru.
  • Ym mis Mawrth 2017, roedd 652 o staff rheoli a chyflawni cyfwerth ag amser llawn (CALl) y Gwasanaeth Ieuenctid yn gweithio ar draws awdurdodau lleol yng Nghymru.
  • Roedd cyfanswm yr incwm ar gyfer darpariaeth Gwaith Ieuenctid yn £31.3 miliwn yn 2016-17; ac roedd cyfanswm y gwariant yn £31.1 miliwn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu